TA Science produkter ”for Skin” utgår tills vidare och är därmed borttagna från utbudet/sortimentet.

Orsaken är tullar och transporter som måste passera Storbritannien, ett icke EU-land, vilket kortsiktigt skapar oöverkomliga byråkratiska problem.