TA Science for Skin utgår

TA Science produkter “for Skin” utgår tills vidare och är därmed borttagna från utbudet/sortimentet. Orsaken är tullar och transporter som måste passera Storbritannien, ett icke EU-land, vilket kortsiktigt skapar oöverkomliga byråkratiska...

Vänligen kontrollera era ifyllda uppgifter vid beställning

Det är viktigt att kontrollera ifyllda uppgifter vid beställning. Vid fel ifyllda uppgifter kommer ni inte att aviseras. Mobilnumret är extra viktigt att ni kontrollerar. Felaktigt mobilnummer betyder att er beställning skickas tillbaka till varulagret. Observera att...