Vänligen kontrollera era ifyllda uppgifter vid beställning

Det är viktigt att kontrollera ifyllda uppgifter vid beställning. Vid fel ifyllda uppgifter kommer ni inte att aviseras. Mobilnumret är extra viktigt att ni kontrollerar. Felaktigt mobilnummer betyder att er beställning skickas tillbaka till varulagret. Observera att...