Doktor

Cecilia Fürst

Cecilia Fürst är specialistläkare i allmänmedicin i Sverige. Cecilia Fürst är utbildad läkare inom Funktionell Medicin och Metabolic, Nutritional and Anti-Aging Medicine i USA samt Regenerativ Medicin i Italien och USA. Till detta kommer studier i kemi vid Lunds Universitet och forskning inom diabetes vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Bakgrund

Cecilia Fürst är unik inom svensk medicin. Hon besitter en mycket omfattande kompetens, såväl akademisk efter flera års studier inom olika relaterade ämnen, som praktisk efter långvarig tjänstgöring både nationellt och internationellt.

Hon började sina studier inom avancerad kemi och utbildade sig sedan vidare till specialistläkare i allmänmedicin, varpå hon bedrev forskning inom området diabetes. Den traditionella i mångt och mycket symptominriktade medicinen hamnade långt ifrån patientens egna upplevelser och missade viktiga samband mellan symtom och orsak till sjukdom. Detta fick Cecilia att söka sig vidare till USA. Där hittade Cecilia en medicinsk inriktning som greppade just det hon tidigare saknat, nämligen Funktionell Medicin. Styrkan i Funktionell Medicin ligger i sättet att titta på personens sjukdomsbild från ett helhetsperspektiv, där den enskilde individen betraktas utifrån genetik, biokemi och livsstil. Cecilia utbildade sig vidare till doktor inom Metabolic, Nutritional och Anti-Aging Medicine i USA och därefter regenerativ medicin i Italien. Som läkare arbetar Cecilia alltid med människan i centrum och med individbaserade behandlingsmodeller.

Ensam i sitt slag i Sverige

Med sin kvalificerade bakgrund utmärker Cecilia sig som Sveriges enda och främsta doktor inom Funktionell Medicin. På sin klinik, Vital Medicin, i Ystad tar hon emot sina patienter. Cecilia håller även föreläsningar I Sverige och utomlands. Cecilias drivkraft är att förändra synen på hälsa och vad som är möjligt med dagens teknik. Med detta nya angreppssätt kan vi påverka vår hälsa och styra oss själva mot en friskare inriktning. Cecilia strävar efter att skapa förståelse för att alla är unika och att man utifrån sina egna specifika förutsättningar skall på ett bättre sätt skapa hälsa och balans.
Cecilias praktik och behandlingsmodell står på en solid vetenskaplig grund och är specifikt anpassad till varje enskild individ.

I sitt arbete hjälper Cecilia dig att ta tillbaka kontrollen över din hälsa och vill göra detta möjligt för alla som är intresserade.