Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna vi får.

1. Varför säljer vi Vital Nutrients, Designs For Health och T.A. Science produkter?
Kosttillskott bör endast säljas av legitimerad personal, rent generellt. Genom min läkarutbildning i USA har jag valt att använda mig av dessa produkter, eftersom dom är bäst på världsmarknaden, när det gäller kontroll, renhet, styrka och äkthet.
2. Var tillverkas kosttillskotten?
Produkterna tillverkas bland annat i Connecticut i USA, i strängt kontrollerade och temperaturreglerade anläggningar, som inspekteras av FDA (US Food and Drug Administration).
3. Är kosttillskotten icke allergiframkallande?

Ja, om inget annat anges på etiketten.

4. Innehåller kosttillskotten gluten?

Nej, de är glutenfria.

5. Är flaskorna bisphenol A-fria (en plastkemikalie)?

Ja, flaskorna tillverkas av stabil plast, som inte avger gifter. Förutom bekräftelse från flaskleverantören, testas flaskorna av ett oberoende laboratorium för att verifiera att de verkligen är fria från bisphenol A.

6. Varför ändras sammansättningen i produkterna?

En ständig uppdatering sker utifrån den senaste forskningen, utifrån detta ändras sammansättningen.

7. Varför används kapslar istället för tabletter?

Kapslarna är mer lättsmälta, vilket gör näringsämnen mer lättillgängliga för kroppen. Tabletter består vanligen endast av tjugofem till femtio procent av aktiva ingredienser. Resten av tabletten består av fyllnadsmedel, bindemedel, smörjmedel, sprängmedel, ytaktiva ämnen och ett ytskikt av ftalater (en grupp kemiska ämnen, som bl a används som mjukgörare i plast) och schellack (som används både som ytbehandlingsmedel för livsmedel, E 904 och vid reparation av gipsfigurer). Med kapslar fås kortare och tydligare ingredienslistor.

8. Går det att tillverka kalciumtillskott i en mindre kapsel?

Innehållet av grundämnet kalcium i kalciumcitrat-malat är endast tjugo procent, så därför är det nödvändigt att använda en stor kapsel för att ge en optimal dos kalcium.

9. Är produkterna fria från genmodifiering?

Det vidtas två steg för att garantera att alla leveranser är fria från genmodifiering. Först och främst krävs en garanti från leverantören att ingredienserna är fria, för det andra testas alla leveranser vid ett oberoende laboratorium, som specialiserat sig på genetiska tester. Om du vill ha mera information om detta program för kvalitetssäkring och tester av oberoende laboratorier, kan du läsa om detta under avsnittet kvalitet.

10. Är kapslarna vegetariska?

Vi använder vegetariska kapslar i många av våra produkter, problem med likvärdighet, förhindrar att de kan användas i alla produkter.

11. Testas fiskoljan för kvicksilver och PCB?

Alla partier med fiskolja testas för en mycket bred skala av föroreningar, detta inbegriper kvicksilver, bly, kadmium, PCB, dioxiner och dioxinliknande föreningar, ranciditetsmarkörer (gäller härskenhet) och mikrobiologi.

12. Är kosttillskotten ekologiska?

Många av Vitala Kosttillskott – Vital Nutrients ingredienser är inte tillgängliga, som certifierat ekologiska, men alla partier med örtmaterial testas för trehundratio olika rester av herbicider, pesticider och fungicider(olika typer av kemiska bekämpningsmedel) för att se till att produkterna inte innehåller skadliga föreningar.

13. Varför har kapslarna i min nya flaska annorlunda lukt/utseende jämfört med den förra flaskan?

Naturprodukter har en normal variation i fråga om färg och doft, vilket kan ge märkbara skillnader mellan olika sändningar.

14. Inspekteras anläggningen av FDA?

Ja, inspektioner sker och har skett av FDA vid ett flertal tillfällen.

15. Hur länge har Vital Nutrients varit certifierade för GMP(Good Manufacturing Practice, ett regelverk för god tillverkningssed)?

Vitala Kosttillskott – Vital Nutrients certifierades för GMP-förenlighet första gången 2001.

16. Görs stickprovskontroller?

Vitala Kosttillskott – Vital Nutrients nöjer sig inte med stickprovskontroller, utan testar alla partier av råämnen och färdiga produkter i ett mycket mera omfattande analysprogram än ett, som förlitar sig på enbart stickprovskontroller.

17. Kan gravida ta kosttillskott?

Vissa av produkterna kan vara gynnsamma för gravida. Eftersom Vitala Kosttillskott – Vital Nutrients är en seriös tillverkare av kosttillskott, så framgår det av etiketterna om produkterna är lämpliga för gravida.

18. Tillverkas kosttillskott för barn?

Det finns flera mycket bra produkter för barns hälsa.