Köpvillkor

Företagsuppgifter

Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB
556969-2519

Adress:
ale@sandby.nu

Priser

Samtliga priser är i svenska kronor och inklusive moms.
Kosttillskotten och/eller övriga tjänster betalas antingen med betalkort – Visa eller Mastercard – med faktura (14 dagar), delbetalning (3 eller 6 månader) eller via direktbetalning.

Beställning

Välj och registrera antal.
När detta är klart – välj kassa.
I kassan kan du överblicka ditt köp.
Här kan du ångra dig, förändra ditt antal eller kanske eventuellt helt avstå köp.
Fyll i dina personuppgifter inklusive mobilnummer och mailadress.
Du betalar i enlighet med angivet pris.

Var uppmärksam på att kosttillskott definieras som Livsmedel och därmed inte faller under sedvanlig ångerrätt enligt distanshandelslagen som de flesta övriga varor gör. (Se vidare nedan).

Kunduppgifter

Vänligen registrera dina personliga uppgifter i samband med ditt första köp. Namn, personnummer, adress samt mobilnummer och mailadress.

Leverans och transport

Flertalet leveranser sker med DHL. Leverans sker inom intervallet 1-4 dagar baserat på beställningstidpunkt under dagen, geografisk leveransadress inom landet samt eventuellt infallande helgdagar. Det är på köparens ansvar att tillse att den adress som uppgivits till oss vid beställningstillfället är korrekt, och att köparen, efter det att vi skickat varorna följer upp leveransen samt tillser att den avhämtas på avhämtningsstället inom 7 dagar.

DHL Freight i Sverige har skrivit på den svenska regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige och stöder därmed regeringens mål för att göra Sverige till en av världens första fossilfria välfärdsstater.

DHL Freight har i många år använt ett kvalitetssäkrat system för att övervaka sina egna och sina kunders krav mot leverantörer. Systemet kompletterar DHL:s avtal för att säkerställa att de transportörer som används av DHL upprätthåller en hög servicenivå, följer gällande lagstiftning och ständigt förbättrar sig inom områdena miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Genom uppföljning av våra underleverantörer kan vi också övervaka utvecklingen av våra koldioxidutsläpp, vilket visar en minskning med drygt 50% per tonkm sedan 2008. Något vi är mycket stolta över.

Frakter och kostnader

Fraktkostnad utgår med 60 kr inkl moms då ordern understiger 500 kr inkl moms. Fri frakt inom Sverige gäller för samtliga produkter då man handlar för minst 500 kr inkl moms.
Leverans inom/till andra EU-länder än Sverige fungerar i regel dock med undantaget att kunden i efterhand debiteras för självkostnaden avseende transporten.

Transporter utomlands

Normalfallet är att vi inte kan ombesörja transporter utomlands. Dock kan ni skicka mail till ”ale@sandby.nu” med er beställning. Uppge produkternas namn och antal.

Med andra ord använd inte sidan på nätet för själva ordern. De flesta EU-länder går att hantera. Vi kontrollerar om landet i fråga går att skicka till på ett tillfredsställande sätt.

Kostnaden för detta är 500 svenska kronor. Manuell fakturering sker med betalning inom 10 dagar.

Vänligen uppge utöver ordern,
namn och fullständig korrekt adress samt telefonnummer med korrekta siffror för det aktuella landet samt er mailadress.

Outlösta försändelser

Försändelsen skall hämtas ut inom 14 dagar.

Då du som kund inte hämtat försändelsen vid anvisat utlämningsställe utgår en kostnad om 500 kronor inklusive moms för administration, returfrakt samt hantering. Denna kostnad kommer att faktureras dig i efterhand såvida inte en återbetalning kommer att äga rum för då sker en avräkning mot denna.

Ångerrätt

Då våra produkter finns på den svenska marknaden under speciella betingelser, där vi inte minst betonar de högkvalitativa produkternas egenskaper, så kan vi inte tillämpa möjlighet till den annars lagstadgade ångerrätten. Våra produkter genomgår extraordinära kontrollåtgärder i produktionsanläggningen i USA och kontrolleras därutöver av motsvarigheten till Läkemedelsverket, nämligen FDA, Food and Drug Administration också i USA. Våra produkter följer ett flöde från tillverkning och omfattande kontroller till försäljning i Sverige.

Då produkterna hämtats ut i Sverige efter order och leverans så har vi ingen möjlighet längre att kontrollera produkternas unika- och höga kvalitet. Med andra ord vi kan inte återsälja produkter som varit utom vår kontroll i kanske 3-4 veckor och samtidigt garantera produktens ursprungskvalitet. Följaktligen tillämpas inte ångerrätten på de här kosttillskottsprodukterna. Kosttillskott definieras för övrigt i sammanhanget som livsmedel och följer därmed ett antal övriga bestämmelser generellt förknippade med livsmedelshantering.

Vi rekommenderar dig att ta referenser och/eller prova produkterna som alternativ till att köpa för många eller för dig felaktiga produkter givet det behov och önskemål som du har.
Vi garanterar produktens höga och unika kvalitet så länge vi har kontroll över hanteringsprocessen. Då vi tappar kontrollen över denna process upphör vår möjlighet att till fullo leverera produkten på nytt till annan köpare i ett ångerrättsperspektiv.

Fel och/eller defekta produkter hanteras självfallet i enlighet med gällande lagstiftning. Se nedan.

2 kap. Avtal om varor och icke finansiella tjänster
(Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler).

Tillämpningsområde

1 § Detta kapitel gäller för avtal varigenom en näringsidkare överlåter eller upplåter lös egendom till eller utför en tjänst åt en konsument. Med tjänst avses i detta kapitel också uthyrning av fast egendom. För avtal om finansiella tjänster eller om överlåtelse eller emission av finansiella instrument gäller i stället 3 kap.
Detta kapitel gäller inte för avtal som
1. avser uthyrning för varaktigt boende,
2. avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten,
3. ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal,
4. ingås med en operatör genom användning av en offentlig telefonautomat,
5. avser en tjänst som fullgörs genom användning av en telefon-, internet- eller faxuppkoppling, om tjänsten utförs vid ett enda tillfälle,
6. avser vadhållning, kasinospel eller andra lotteritjänster,
7. avser försäljning av livsmedel eller andra dagligvaror för hushållet som levereras till en konsuments bostad eller arbetsplats i ett distributionssystem med regelbunden utkörning, eller
8. omfattas av lagen (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tids delat boende eller långfristig semesterprodukt eller omfattas av bestämmelserna om paketresor i paketreselagen (2018:1217).

Fel i produkt och/eller leverans

Vid eventuella fel vänligen skicka mail till ale@sandby.nu för rättelse. Beskriv felaktigheterna på ett objektivt sätt så korrigerar vi i enlighet med den order du betalt för. Eventuellt skall du återsända defekt produkt till adress enligt nedan efter kontakt med oss:

Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB,
c/o PostPac
Elleholmsvägen 1
274 36 SKURUP

Har du drabbats av transportskada, något som gått sönder, vänligen meddela detta till ale@sandby.nu senast 3 dagar efter det att hämtat ut dina produkter hos utlämningsstället. Det är viktigt att anmäla detta direkt (inom 3 dagar) då försäkringsvillkoren kräver detta.

I samband med retur skall du som konsument bifoga korrekta fakturauppgifter avseende din retur, fullständigt namn samt angivande av bankens namn samt ditt clearing- och kontonummer till banken dit beloppet skall återbetalas.

Eventuell tvist

Distanshandelslagen reglerar vårt förhållande. Skulle eventuella problem leda till tvistigheter – vilka parterna inte kan enas om – kommer Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB självfallet att följa Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer avseende rättelse i det enskilda fallet.

”GDPR” Dataskyddsförodningen

När du beställer varor hos oss uppger du dina personuppgifter vilket ger oss tillgång till SKV:s databas med din folkbokföringsadress. I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dessa uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja leveransavtalet samt att i vissa förekommande fall kommunicera via lämnad mailadress gentemot dig. Du har enligt förordningen rätt att erhålla den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post. Ansvarig för informationen är Funktionell Medicin Doktor Cecilia Fürst AB – org nr 556969-2519.